Serpentino

HANS THOURSIE

Ormens form och rörelser är fascinerande.

Den framkallar starka känslor och fyller betraktaren med respekt.

 

De flesta känner något när de ser en orm.

 

Ormarna jag visar här är inte direkta avbildningar av riktiga ormar. Det är stiliserade former som har ormens rörelse som inspiration.

 

Maskerna är inåtvända ansiktsliknande små skulpturer. Ett gemensamt tema binder dem samman och ger alla ett släktskap. Organiska former, slutna ögon, ibland horn.

Läs mer om Serpentino underlägg >