Ormens rörelse

För många människor innebär mötet med en orm en känsla av hot och rädsla. Ormen bär också med sig symboliska värderingar som kan göra det svårt att uppskatta skönheten hos ormen.

De ormar som jag visar på denna hemsida har sitt ursprung i en stark fascination av ormens form och rörelser. Det är inte ormens symboliska värden som drivit mig till skapande utan skönheten i formen och rörelsen. Att jag arbetar med ormens form beror på att jag tycker den är vacker.

Orm – form, en bokstav som skiljer.