Masker och ansikten

Ansikten är intressanta. Vi lär oss genom livet hur ett ansikte bör se ut och vi ser snabbt när något är avvikande. När ögonen är slutna vet vi inte vad som försiggår bakom ögonlocken. Men att sluta ögonen kan ändå hjälpa oss att se det som inte syns.

Vi är snabba till att tänka på ont och gott och hur mycket av de båda ingredienserna som finns samtidigt i en människa. Ibland avslöjar ansiktet lite grand av det onda eller goda. Men vi vet aldrig riktigt säkert vad som döljer sig bakom masken.


Olivia

Drömmer
Om en pärla
En pärla hon inte kan se


Lucy

Drömmer
Om en pärla
En pärla hon inte kan se